เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,246.563,322.313,350.961.001.001.0099.97 %99.97 %99.97 %
ตุลาคม3,333.773,279.412,946.401.001.001.0099.97 %99.97 %99.97 %
พฤศจิกายน3,338.373,183.642,981.521.001.001.0099.97 %99.97 %99.97 %
ธันวาคม2,759.242,559.482,828.801.001.001.0099.96 %99.96 %99.96 %
มกราคม3,148.153,100.822,679.801.001.001.0099.97 %99.97 %99.96 %
กุมภาพันธ์2,991.733,081.932,734.961.001.001.0099.97 %99.97 %99.96 %
มีนาคม3,418.173,749.763,601.061.001.001.0099.97 %99.97 %99.97 %
เมษายน3,603.233,726.713,504.711.001.001.0099.97 %99.97 %99.97 %
พฤษภาคม3,793.303,404.143,288.931.001.001.0099.97 %99.97 %99.97 %
มิถุนายน3,433.873,605.883,508.231.001.001.0099.97 %99.97 %99.97 %
กรกฎาคม3,340.033,349.303,305.451.001.001.0099.97 %99.97 %99.97 %
สิงหาคม3,264.273,203.173,441.501.001.001.0099.97 %99.97 %99.97 %
รวม 6 เดือน18,817.8218,527.5917,522.446.006.006.0099.97 %99.97 %99.97 %
รวม 12 เดือน39,670.6939,566.5538,172.3212.0012.0012.0099.97 %99.97 %99.97 %