เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,146.132,930.272,927.280.101.001.00100.00 %99.97 %99.97 %
ตุลาคม3,137.562,985.462,862.530.101.001.00100.00 %99.97 %99.97 %
พฤศจิกายน3,150.002,896.992,873.390.101.001.00100.00 %99.97 %99.97 %
ธันวาคม2,717.582,577.742,765.200.101.001.00100.00 %99.96 %99.96 %
มกราคม3,146.092,963.772,754.400.101.001.00100.00 %99.97 %99.96 %
กุมภาพันธ์2,927.503,062.622,873.330.101.001.00100.00 %99.97 %99.97 %
มีนาคม3,253.653,185.343,013.700.101.001.00100.00 %99.97 %99.97 %
เมษายน3,077.253,262.462,981.051.001.001.0099.97 %99.97 %99.97 %
พฤษภาคม3,201.883,262.393,013.511.001.001.0099.97 %99.97 %99.97 %
มิถุนายน3,018.163,355.883,045.851.001.001.0099.97 %99.97 %99.97 %
กรกฎาคม3,121.503,050.962,991.911.001.001.0099.97 %99.97 %99.97 %
สิงหาคม3,172.793,073.352,948.761.001.001.0099.97 %99.97 %99.97 %
รวม 6 เดือน18,224.8617,416.8517,056.130.606.006.00100.00 %99.97 %99.96 %
รวม 12 เดือน37,070.0936,607.2335,050.915.7012.0012.0099.98 %99.97 %99.97 %