เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน22,011.7324,244.0229,017.9619,249.0023,054.0022,793.0012.55 %4.91 %21.45 %
ตุลาคม20,899.7524,860.1623,130.9418,753.0023,728.0022,350.0010.27 %4.55 %3.38 %
พฤศจิกายน23,029.2424,138.5225,523.0820,580.0021,576.0020,479.0010.64 %10.62 %19.76 %
ธันวาคม28,467.1224,187.8727,425.8219,513.0020,122.0023,636.0031.45 %16.81 %13.82 %
มกราคม28,649.1328,406.1426,867.0617,713.6020,189.0022,231.0038.17 %28.93 %17.26 %
กุมภาพันธ์25,860.0225,602.0225,810.7219,185.0024,751.0022,320.0025.81 %3.32 %13.52 %
มีนาคม27,774.4730,846.0529,855.5721,444.0022,717.0027,022.0022.79 %26.35 %9.49 %
เมษายน30,009.0029,501.0331,981.0125,925.0026,928.0022,635.0013.61 %8.72 %29.22 %
พฤษภาคม29,689.6131,318.9335,262.3125,974.0025,261.0022,917.0012.51 %19.34 %35.01 %
มิถุนายน29,342.1425,421.2930,229.4323,255.0022,845.0027,085.0020.75 %10.13 %10.40 %
กรกฎาคม27,731.5825,705.4326,378.1625,836.0023,736.0025,801.006.84 %7.66 %2.19 %
สิงหาคม26,180.0927,516.4325,737.2321,787.0024,024.0023,008.0016.78 %12.69 %10.60 %
รวม 6 เดือน148,916.99151,438.73157,775.58114,993.60133,420.00133,809.0022.78 %11.90 %15.19 %
รวม 12 เดือน319,643.88321,747.89337,219.29259,214.60278,931.00282,277.0018.91 %13.31 %16.29 %