เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี (กลุ่มงานอากาศเกษตรกาญจนดิษฐ์)
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,827.291,800.321,356.20540.00236.001,791.0070.45 %86.89 %-32.06 %
ตุลาคม1,813.811,807.061,326.18499.00217.00584.0072.49 %87.99 %55.96 %
พฤศจิกายน1,786.841,780.091,331.18461.00228.00494.0074.20 %87.19 %62.89 %
ธันวาคม1,773.351,746.381,281.14417.00173.00473.0076.49 %90.09 %63.08 %
มกราคม1,759.871,793.581,276.13445.00219.00440.0074.71 %87.79 %65.52 %
กุมภาพันธ์1,813.811,813.811,331.18393.00205.00620.0078.33 %88.70 %53.42 %
มีนาคม1,908.211,928.431,396.24439.00214.00795.0076.99 %88.90 %43.06 %
เมษายน2,009.351,975.631,861.01430.00218.05806.0078.60 %88.96 %56.69 %
พฤษภาคม1,914.951,975.631,881.24447.0016.00943.0076.66 %99.19 %49.87 %
มิถุนายน1,894.721,861.011,901.46340.001.00850.0082.06 %99.95 %55.30 %
กรกฎาคม1,894.721,847.521,867.75386.001.00757.0079.63 %99.95 %59.47 %
สิงหาคม1,834.041,861.011,840.78347.001.00786.0081.08 %99.95 %57.30 %
รวม 6 เดือน10,774.9710,741.247,902.012,755.001,278.004,402.0074.43 %88.10 %44.29 %
รวม 12 เดือน22,230.9622,190.4718,650.495,144.001,729.059,339.0076.86 %92.21 %49.93 %