เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,986.572,942.492,986.571,187.00916.001,010.0060.26 %68.87 %66.18 %
ตุลาคม2,964.532,953.512,920.451,069.00809.00881.0063.94 %72.61 %69.83 %
พฤศจิกายน2,920.452,909.432,931.471,186.001,070.00941.0059.39 %63.22 %67.90 %
ธันวาคม2,898.412,854.322,821.261,106.00900.00901.0061.84 %68.47 %68.06 %
มกราคม2,876.372,931.472,810.241,118.001,216.00786.0061.13 %58.52 %72.03 %
กุมภาพันธ์2,964.532,964.532,931.471,212.001,250.00706.0059.12 %57.83 %75.92 %
มีนาคม3,118.823,151.883,074.741,275.00743.001,074.0059.12 %76.43 %65.07 %
เมษายน3,284.133,229.023,041.671,450.001,357.001,202.0055.85 %57.97 %60.48 %
พฤษภาคม3,129.843,229.023,074.741,121.001,369.001,344.0064.18 %57.60 %56.29 %
มิถุนายน3,096.783,041.673,107.80864.001,320.001,304.0072.10 %56.60 %58.04 %
กรกฎาคม3,096.783,019.633,052.69979.00714.001,248.0068.39 %76.35 %59.12 %
สิงหาคม2,997.593,041.673,008.61910.00894.001,247.0069.64 %70.61 %58.55 %
รวม 6 เดือน17,610.8617,555.7517,401.466,878.006,161.005,225.0060.94 %64.91 %69.97 %
รวม 12 เดือน36,334.8036,268.6435,761.7113,477.0012,558.0012,644.0062.91 %65.38 %64.64 %