เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน13,449.8713,354.3013,685.118,958.8811,277.1814,367.1533.39 %15.55 %-4.98 %
ตุลาคม13,590.9214,217.1513,151.629,426.2811,826.8210,189.9530.64 %16.81 %22.52 %
พฤศจิกายน12,840.4413,019.4212,976.516,972.999,949.9310,950.9545.70 %23.58 %15.61 %
ธันวาคม12,689.6911,922.9712,182.036,160.857,193.369,579.1451.45 %39.67 %21.37 %
มกราคม12,535.6412,998.2911,550.508,512.109,228.019,268.0332.10 %29.01 %19.76 %
กุมภาพันธ์12,242.9212,793.2411,662.117,026.187,923.827,696.4942.61 %38.06 %34.00 %
มีนาคม14,072.9614,805.0414,410.4611,183.7012,285.5010,589.7920.53 %17.02 %26.51 %
เมษายน15,042.5314,831.0313,296.4312,288.4712,020.7612,278.5918.31 %18.95 %7.65 %
พฤษภาคม15,177.9515,391.5214,481.5213,578.4914,036.3513,272.4210.54 %8.80 %8.35 %
มิถุนายน14,057.9814,206.0214,064.7911,396.0213,673.8312,496.4218.94 %3.75 %11.15 %
กรกฎาคม14,025.3914,462.6614,023.6910,574.7014,611.4210,788.4424.60 %-1.03 %23.07 %
สิงหาคม13,449.3713,833.7214,120.229,224.4712,116.5511,699.3531.41 %12.41 %17.14 %
รวม 6 เดือน77,349.4878,305.3775,207.8847,057.2857,399.1262,051.7139.16 %26.70 %17.49 %
รวม 12 เดือน163,175.66165,835.36159,604.99115,303.13136,143.53133,176.7229.34 %17.90 %16.56 %