เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน13,519.6212,962.6413,699.3814,238.0013,513.0016,945.01-5.31 %-4.25 %-23.69 %
ตุลาคม13,285.4013,325.6413,087.6712,995.9913,623.0013,919.002.18 %-2.23 %-6.35 %
พฤศจิกายน12,777.2712,906.1113,358.7912,961.0013,043.0112,549.99-1.44 %-1.06 %6.05 %
ธันวาคม12,990.4813,008.7113,158.1412,555.9912,203.0014,589.003.34 %6.19 %-10.87 %
มกราคม13,880.8213,392.5713,105.3913,238.0014,286.0010,992.344.63 %-6.67 %16.12 %
กุมภาพันธ์13,472.2412,881.2712,745.2713,207.0014,779.0012,923.061.97 %-14.73 %-1.39 %
มีนาคม15,249.0514,362.1614,338.9617,751.0016,675.0015,326.00-16.41 %-16.10 %-6.88 %
เมษายน15,612.8214,370.5413,859.2816,772.0017,055.0014,769.01-7.42 %-18.68 %-6.56 %
พฤษภาคม15,210.9814,715.8314,198.0616,342.8015,996.0016,150.99-7.44 %-8.70 %-13.75 %
มิถุนายน14,723.4013,537.5514,019.2214,648.2015,041.0014,703.000.51 %-11.11 %-4.88 %
กรกฎาคม15,049.1714,173.5014,094.9915,184.0014,305.0015,871.00-0.90 %-0.93 %-12.60 %
สิงหาคม13,841.7814,277.8813,846.1114,077.0014,203.0014,484.01-1.70 %0.52 %-4.61 %
รวม 6 เดือน79,925.8378,476.9479,154.6479,195.9881,447.0181,918.400.91 %-3.78 %-3.49 %
รวม 12 เดือน169,613.03163,914.40163,511.26173,970.98174,722.01173,222.41-2.57 %-6.59 %-5.94 %