เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,592.142,114.012,205.921,025.001,163.001,652.0035.62 %44.99 %25.11 %
ตุลาคม1,569.712,152.301,930.181,238.001,300.001,436.0021.13 %39.60 %25.60 %
พฤศจิกายน1,508.041,968.481,937.841,168.001,044.00975.0022.55 %46.96 %49.69 %
ธันวาคม1,407.131,792.311,723.381,124.00808.00747.0020.12 %54.92 %56.65 %
มกราคม1,356.681,930.181,600.821,286.00976.00664.005.21 %49.43 %58.52 %
กุมภาพันธ์1,592.141,976.141,899.54913.00958.00724.0042.66 %51.52 %61.89 %
มีนาคม1,687.442,251.882,228.901,348.001,254.001,256.0020.12 %44.31 %43.65 %
เมษายน1,771.532,221.242,267.201,469.001,426.001,356.0017.08 %35.80 %40.19 %
พฤษภาคม1,670.622,435.702,328.471,718.001,808.001,300.00-2.84 %25.77 %44.17 %
มิถุนายน1,693.052,313.152,236.561,665.001,798.001,423.001.66 %22.27 %36.38 %
กรกฎาคม1,603.352,259.542,198.261,644.001,785.001,432.00-2.54 %21.00 %34.86 %
สิงหาคม1,541.682,121.672,221.241,366.001,379.001,384.0011.40 %35.00 %37.69 %
รวม 6 เดือน9,025.8411,933.4211,297.686,754.006,249.006,198.0025.17 %47.63 %45.14 %
รวม 12 เดือน18,993.5125,536.6024,778.3115,964.0015,699.0014,349.0015.95 %38.52 %42.09 %