เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,528.635,497.015,635.571.001,991.002,126.0099.98 %63.78 %62.28 %
ตุลาคม5,608.685,694.685,325.582,104.691,456.001,690.0062.47 %74.43 %68.27 %
พฤศจิกายน5,587.235,497.325,464.371,630.882,045.001,252.0070.81 %62.80 %77.09 %
ธันวาคม5,548.795,202.065,206.351,527.711,129.001,330.0072.47 %78.30 %74.45 %
มกราคม5,373.565,616.505,028.351,336.591,229.00914.0075.13 %78.12 %81.82 %
กุมภาพันธ์5,900.485,695.975,592.561,434.171,378.001,230.0075.69 %75.81 %78.01 %
มีนาคม5,998.856,051.416,122.822,013.861,564.0066.43 %74.15 %
เมษายน6,136.336,050.735,940.961,551.882,381.0074.71 %60.65 %
พฤษภาคม6,000.216,129.576,062.202,063.252,496.0065.61 %59.28 %
มิถุนายน5,804.775,754.965,961.161,835.652,565.0068.38 %55.43 %
กรกฎาคม5,686.855,755.095,819.711,659.382,561.0070.82 %55.50 %
สิงหาคม5,608.685,657.185,900.541,756.231,794.0068.69 %68.29 %
รวม 6 เดือน33,547.3733,203.5432,252.788,035.049,228.008,542.0076.05 %72.21 %73.52 %
รวม 12 เดือน68,783.0668,602.4868,060.1718,915.2922,589.0072.50 %67.07 %