เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,380.513,489.313,393.502,800.0017.49 %
ตุลาคม3,376.843,272.653,064.523,413.872,433.00-4.32 %20.61 %
พฤศจิกายน2,905.232,904.662,979.644,438.362,555.00-52.80 %14.25 %
ธันวาคม2,593.072,593.072,735.082,433.992,505.006.13 %8.41 %
มกราคม3,169.853,073.952,463.163,143.002,200.00-2.25 %10.68 %
กุมภาพันธ์2,880.842,880.842,629.543,541.002,150.00-22.92 %18.24 %
มีนาคม3,485.553,498.753,197.092,597.001,802.0025.77 %43.64 %
เมษายน3,298.873,488.373,252.682,970.002,574.0014.86 %20.87 %
พฤษภาคม3,347.403,319.893,340.592,970.002,872.0010.54 %14.03 %
มิถุนายน3,642.343,495.993,208.722,900.002,872.0017.05 %10.49 %
กรกฎาคม3,633.803,490.463,376.362,850.004,185.0018.35 %-23.95 %
สิงหาคม3,384.283,412.952,805.003,542.0017.12 %-3.78 %
รวม 6 เดือน18,306.3418,214.4817,265.4414,643.0015.19 %
รวม 12 เดือน38,892.2237,053.8332,490.0012.32 %