เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,622.714,431.694,795.341,808.00733.0060.89 %84.71 %
ตุลาคม4,606.084,412.674,494.261,800.001,291.001,096.0060.92 %70.74 %75.61 %
พฤศจิกายน4,589.454,396.744,543.411,729.001,285.001,132.0062.33 %70.77 %75.08 %
ธันวาคม4,040.713,869.964,162.581,561.00846.001,045.0061.37 %78.14 %74.90 %
มกราคม4,207.003,985.903,948.051,303.001,063.00733.0069.03 %73.33 %81.43 %
กุมภาพันธ์4,389.914,161.554,329.581,267.001,133.00624.0071.14 %72.77 %85.59 %
มีนาคม4,919.394,761.424,958.621,192.001,521.001,469.0075.77 %68.06 %70.37 %
เมษายน5,019.114,907.634,825.941,293.001,635.751,243.0074.24 %66.67 %74.24 %
พฤษภาคม4,819.674,716.505,125.141,666.001,790.001,412.0065.43 %62.05 %72.45 %
มิถุนายน4,658.114,749.024,926.771,751.001,639.001,379.0062.41 %65.49 %72.01 %
กรกฎาคม4,819.674,716.504,793.741,941.001,507.0059.73 %68.56 %
สิงหาคม4,602.654,826.591,619.0066.46 %
รวม 6 เดือน26,455.8625,258.5126,273.229,468.005,363.0064.21 %79.59 %
รวม 12 เดือน53,712.2355,730.0213,992.0074.89 %