เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน11,414.7611,545.9811,480.684,257.002,379.002,928.0062.71 %79.40 %74.50 %
ตุลาคม11,466.1312,139.9311,251.694,167.002,529.002,652.0063.66 %79.17 %76.43 %
พฤศจิกายน10,853.6011,004.4210,927.033,141.002,514.002,508.0071.06 %77.15 %77.05 %
ธันวาคม10,430.6710,189.8910,403.643,405.001,890.001,644.0067.36 %81.45 %84.20 %
มกราคม10,434.9510,719.4710,023.853,063.001,677.001,716.0070.65 %84.36 %82.88 %
กุมภาพันธ์11,073.5510,447.6510,056.422,799.001,980.001,743.0074.72 %81.05 %82.67 %
มีนาคม11,968.0812,296.2912,497.403,753.002,790.002,733.0068.64 %77.31 %78.13 %
เมษายน12,987.9612,397.1411,698.693,780.002,523.002,196.0070.90 %79.65 %81.23 %
พฤษภาคม12,837.4912,972.8612,955.855,118.003,135.003,015.0060.13 %75.83 %76.73 %
มิถุนายน11,857.6412,426.2411,945.504,320.003,258.003,363.0063.57 %73.78 %71.85 %
กรกฎาคม11,551.5512,699.4011,879.232,994.003,348.002,961.0074.08 %73.64 %75.07 %
สิงหาคม10,951.1111,954.2912,206.741,920.002,568.003,078.0082.47 %78.52 %74.78 %
รวม 6 เดือน65,673.6666,047.3464,143.3120,832.0012,969.0013,191.0068.28 %80.36 %79.44 %
รวม 12 เดือน137,827.49140,793.56137,326.7242,717.0030,591.0030,537.0069.01 %78.27 %77.76 %