เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,979.773,783.483,712.191,063.0020.002,649.0082.22 %99.47 %28.64 %
ตุลาคม5,666.463,806.403,630.00919.001.002,880.0083.78 %99.97 %20.66 %
พฤศจิกายน5,627.283,753.823,643.70873.001.002,614.0084.49 %99.97 %28.26 %
ธันวาคม5,435.653,298.543,506.72961.511.002,249.0082.31 %99.97 %35.87 %
มกราคม5,478.393,907.632,995.49981.561.002,045.0082.08 %99.97 %31.73 %
กุมภาพันธ์5,714.313,560.163,020.90588.201.002,878.0089.71 %99.97 %4.73 %
มีนาคม6,761.034,199.273,604.0320.001.002,942.0099.70 %99.98 %18.37 %
เมษายน7,220.544,156.472,919.0720.001.003,574.0099.72 %99.98 %-22.44 %
พฤษภาคม8,722.744,299.383,604.0320.001.002,831.0099.77 %99.98 %21.45 %
มิถุนายน7,652.413,915.313,642.7820.001.003,161.0099.74 %99.97 %13.23 %
กรกฎาคม8,250.254,020.583,470.1020.001.003,666.0099.76 %99.98 %-5.65 %
สิงหาคม7,986.014,049.933,419.9920.001.002,691.0099.75 %99.98 %21.32 %
รวม 6 เดือน33,901.8622,110.0320,509.005,386.2725.0015,315.0084.11 %99.89 %25.33 %
รวม 12 เดือน80,494.8446,750.9741,169.005,506.2731.0034,180.0093.16 %99.93 %16.98 %