เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ตำรวจภูธรภาค 6
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน53,589.0953,832.4554,587.9942,452.0041,095.4541,903.2120.78 %23.66 %23.24 %
ตุลาคม53,963.5055,292.2352,011.4942,804.8041,619.9140,010.3720.68 %24.73 %23.07 %
พฤศจิกายน52,263.1651,560.7851,749.6540,564.5044,309.6341,076.9122.38 %14.06 %20.62 %
ธันวาคม50,373.6146,357.4547,687.3839,841.2036,855.4737,505.0120.91 %20.50 %21.35 %
มกราคม49,246.3850,545.8546,137.5741,333.1929,212.5032,070.7816.07 %42.21 %30.49 %
กุมภาพันธ์51,887.9551,946.9250,300.9641,333.1936,707.2031,692.7020.34 %29.34 %36.99 %
มีนาคม55,287.5057,231.9257,970.6241,333.1935,504.7933,768.5825.24 %37.96 %41.75 %
เมษายน60,574.5258,740.8556,078.8042,821.7444,492.1358,785.0129.31 %24.26 %-4.83 %
พฤษภาคม59,986.3859,495.6959,900.7854,120.4147,629.2645,834.999.78 %19.95 %23.48 %
มิถุนายน56,616.0357,436.0257,573.9153,054.3050,196.2059,305.006.29 %12.61 %-3.01 %
กรกฎาคม54,885.6557,974.3756,020.1841,619.9146,952.4856,295.0024.17 %19.01 %-0.49 %
สิงหาคม53,254.3856,553.2657,519.3234,217.9044,055.3151,034.0035.75 %22.10 %11.28 %
รวม 6 เดือน311,323.69309,535.68302,475.03248,328.88229,800.16224,258.9820.23 %25.76 %25.86 %
รวม 12 เดือน651,928.14656,967.80647,538.65515,496.33498,630.32529,281.5620.93 %24.10 %18.26 %