เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน12,282.8412,932.2413,570.197,542.908,404.579,672.8538.59 %35.01 %28.72 %
ตุลาคม10,515.6612,951.6711,212.557,974.728,487.547,209.3424.16 %34.47 %35.70 %
พฤศจิกายน12,009.6311,477.0511,627.366,904.327,259.346,020.4242.51 %36.75 %48.22 %
ธันวาคม10,740.689,347.2210,154.825,906.115,448.787,135.7445.01 %41.71 %29.73 %
มกราคม11,872.0710,150.999,224.036,934.306,596.476,306.7841.59 %35.02 %31.63 %
กุมภาพันธ์12,784.1210,272.0210,280.967,378.976,406.506,368.9942.28 %37.63 %38.05 %
มีนาคม14,236.2612,024.1214,224.738,971.866,984.309,654.5436.98 %41.91 %32.13 %
เมษายน14,519.4012,642.2013,204.919,560.987,203.127,937.8834.15 %43.02 %39.89 %
พฤษภาคม13,528.8712,217.8514,593.709,230.327,119.328,566.7431.77 %41.73 %41.30 %
มิถุนายน14,078.4012,003.6613,677.408,929.406,988.488,491.2036.57 %41.78 %37.92 %
กรกฎาคม13,915.5312,233.7113,447.778,629.517,404.318,811.2537.99 %39.48 %34.48 %
สิงหาคม11,859.6113,648.988,328.127,288.549,001.6838.54 %34.05 %
รวม 6 เดือน70,205.0067,131.1966,069.9142,641.3242,603.2042,714.1239.26 %36.54 %35.35 %
รวม 12 เดือน140,112.34148,867.4096,291.5185,591.2795,177.4138.91 %36.07 %