เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน8,986.399,076.408,308.448,524.528,510.288,218.005.14 %6.24 %1.09 %
ตุลาคม8,617.129,140.178,118.607,248.608,261.489,462.6815.88 %9.61 %-16.56 %
พฤศจิกายน9,026.088,962.688,143.328,470.128,122.728,326.886.16 %9.37 %-2.25 %
ธันวาคม8,738.648,804.457,834.347,812.007,830.646,528.3210.60 %11.06 %16.67 %
มกราคม8,666.399,030.587,800.907,132.607,514.687,008.4417.70 %16.79 %10.16 %
กุมภาพันธ์9,168.309,174.278,149.248,048.769,256.458,283.4012.21 %-0.90 %-1.65 %
มีนาคม9,250.119,690.518,522.718,692.288,038.319,108.286.03 %17.05 %-6.87 %
เมษายน10,196.439,921.188,412.6610,209.049,590.168,746.32-0.12 %3.34 %-3.97 %
พฤษภาคม9,692.169,927.698,510.319,294.929,900.808,494.204.10 %0.27 %0.19 %
มิถุนายน9,583.549,382.348,645.688,865.169,667.969,421.207.50 %-3.04 %-8.97 %
กรกฎาคม9,645.989,283.918,461.619,528.408,249.689,994.961.22 %11.14 %-18.12 %
สิงหาคม9,276.599,382.348,345.498,311.328,588.128,546.9210.41 %8.47 %-2.41 %
รวม 6 เดือน53,202.9254,188.5548,354.8447,236.6049,496.2547,827.7211.21 %8.66 %1.09 %
รวม 12 เดือน110,847.73111,776.5299,253.30102,137.72103,531.28102,139.607.86 %7.38 %-2.91 %