เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,900.583,431.563,479.72901.00256.00301.0081.61 %92.54 %91.35 %
ตุลาคม4,935.093,503.803,262.991,000.00476.00323.0079.74 %86.41 %90.10 %
พฤศจิกายน4,779.793,287.073,299.11932.00325.00259.0080.50 %90.11 %92.15 %
ธันวาคม4,607.232,937.903,022.18784.00255.00233.0082.98 %91.32 %92.29 %
มกราคม4,503.703,202.792,865.65701.00259.00139.0084.44 %91.91 %95.15 %
กุมภาพันธ์4,745.283,311.153,142.59727.00230.00169.0084.68 %93.05 %94.62 %
มีนาคม5,055.883,648.293,600.131,183.00402.00277.0076.60 %88.98 %92.31 %
เมษายน5,539.033,744.613,503.801,360.00386.00314.0075.45 %89.69 %91.04 %
พฤษภาคม5,452.763,792.783,720.531,461.00376.00280.0073.21 %90.09 %92.47 %
มิถุนายน5,176.673,624.213,576.051,334.00378.00432.0074.23 %89.57 %87.92 %
กรกฎาคม5,038.623,600.133,479.72415.00329.00393.0091.76 %90.86 %88.71 %
สิงหาคม4,831.563,443.603,503.80213.00271.00210.0095.59 %92.13 %94.01 %
รวม 6 เดือน28,471.6719,674.2719,072.245,045.001,801.001,424.0082.28 %90.85 %92.53 %
รวม 12 เดือน59,566.1941,527.8940,456.2711,011.003,943.003,330.0081.51 %90.51 %91.77 %