เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน10,690.2910,708.2210,708.221.00774.00922.0099.99 %92.77 %91.39 %
ตุลาคม10,745.669,944.8810,034.28809.001,003.00950.0092.47 %89.91 %90.53 %
พฤศจิกายน10,708.2210,204.6410,204.64755.00830.00772.0092.95 %91.87 %92.43 %
ธันวาคม10,633.349,722.249,722.24736.00534.00647.0093.08 %94.51 %93.35 %
มกราคม10,296.379,388.279,388.27927.00777.00612.0091.00 %91.72 %93.48 %
กุมภาพันธ์11,307.2810,353.0710,353.07699.00665.00411.0093.82 %93.58 %96.03 %
มีนาคม11,494.4911,243.6611,243.66896.00707.00716.0092.20 %93.71 %93.63 %
เมษายน11,756.5810,909.9510,909.691,145.00920.001,222.0090.26 %91.57 %88.80 %
พฤษภาคม11,494.4911,132.7311,132.331,251.001,157.001,049.0089.12 %89.61 %90.58 %
มิถุนายน11,120.0811,045.1910,946.79921.001,042.001,126.0091.72 %90.57 %89.71 %
กรกฎาคม10,895.4310,783.1010,687.04679.00952.00973.0093.77 %91.17 %90.90 %
สิงหาคม10,745.6610,745.6610,883.46781.00906.00931.0092.73 %91.57 %91.45 %
รวม 6 เดือน64,381.1660,321.3260,410.723,927.004,583.004,314.0093.90 %92.40 %92.86 %
รวม 12 เดือน131,887.89126,181.61126,213.699,600.0010,267.0010,331.0092.72 %91.86 %91.81 %