เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน11,878.4711,701.8411,833.462,032.001,562.002,610.0082.89 %86.65 %77.94 %
ตุลาคม12,107.3912,059.4011,883.282,592.002,562.002,535.0078.59 %78.76 %78.67 %
พฤศจิกายน11,617.1311,570.3611,616.311,221.001,228.001,995.0089.49 %89.39 %82.83 %
ธันวาคม11,839.3811,657.3011,479.581,749.001,703.002,220.0085.23 %85.39 %80.66 %
มกราคม11,748.7711,970.8911,134.072,347.002,543.002,205.0080.02 %78.76 %80.20 %
กุมภาพันธ์11,162.6611,475.4810,993.401,835.002,112.002,163.0083.56 %81.60 %80.32 %
มีนาคม12,736.2612,869.8712,510.021,067.001,921.003,180.0091.62 %85.07 %74.58 %
เมษายน13,064.4512,841.3412,051.173,705.002,503.003,487.0071.64 %80.51 %71.07 %
พฤษภาคม12,783.2813,184.6712,508.973,393.002,671.001,470.0073.46 %79.74 %88.25 %
มิถุนายน12,319.1612,097.2012,266.752,491.002,891.002,680.0079.78 %76.10 %78.15 %
กรกฎาคม12,645.6212,331.2212,385.162,670.002,598.001,810.0078.89 %78.93 %85.39 %
สิงหาคม12,240.9112,422.4512,206.922,404.001,350.002,912.0080.36 %89.13 %76.14 %
รวม 6 เดือน70,353.8070,435.2768,940.1011,776.0011,710.0013,728.0083.26 %83.37 %80.09 %
รวม 12 เดือน146,143.48146,182.02142,869.0927,506.0025,644.0029,267.0081.18 %82.46 %79.51 %