เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ เรือนจำจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน48,238.6045,802.7049,927.4829,895.0032,579.0029,947.0038.03 %28.87 %40.02 %
ตุลาคม50,814.1048,004.8144,722.6132,419.0036,143.0037,208.0036.20 %24.71 %16.80 %
พฤศจิกายน51,053.0045,494.0746,107.3833,845.0033,845.0033,473.0033.71 %25.61 %27.40 %
ธันวาคม50,695.9943,496.1143,975.3931,149.0029,947.0034,814.0038.56 %31.15 %20.83 %
มกราคม48,978.0047,475.1940,027.0330,395.0032,299.0027,790.0037.94 %31.97 %30.57 %
กุมภาพันธ์54,097.8649,455.0143,627.9629,760.0031,869.0029,104.0044.99 %35.56 %33.29 %
มีนาคม53,877.2752,460.8441,688.7435,875.0037,523.0037,784.0033.41 %28.47 %9.37 %
เมษายน55,841.8953,558.4835,135.5936,274.0038,195.0035,469.0035.04 %28.69 %-0.95 %
พฤษภาคม52,185.4055,513.1336,919.5638,505.0038,586.0038,154.0026.21 %30.49 %-3.34 %
มิถุนายน47,281.8751,921.4536,661.7737,130.0036,417.0038,843.0021.47 %29.86 %-5.95 %
กรกฎาคม47,102.6051,856.2233,156.4635,799.0037,391.0034,622.0024.00 %27.89 %-4.42 %
สิงหาคม47,168.2250,968.2733,209.9835,825.0035,246.0038,490.0024.05 %30.85 %-15.90 %
รวม 6 เดือน303,877.55279,727.89268,387.85187,463.00196,682.00192,336.0038.31 %29.69 %28.34 %
รวม 12 เดือน607,334.80596,006.28485,159.95406,871.00420,040.00415,698.0033.01 %29.52 %14.32 %