เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน42,786.9742,288.0541,376.8930,639.4134,657.4838,595.0928.39 %18.04 %6.72 %
ตุลาคม43,465.2743,456.2139,429.5632,072.8417,312.8240,248.6826.21 %60.16 %-2.08 %
พฤศจิกายน41,645.9040,787.7140,203.2734,770.2974,038.9237,993.2816.51 %-81.52 %5.50 %
ธันวาคม39,240.8436,634.5036,915.2831,855.6833,785.4435,271.3118.82 %7.78 %4.45 %
มกราคม38,666.8039,430.0433,337.4032,758.0226,269.8728,828.9615.28 %33.38 %13.52 %
กุมภาพันธ์41,214.6141,162.2236,780.5228,717.4731,472.5625,898.2530.32 %23.54 %29.59 %
มีนาคม43,923.4845,898.2637,447.7527,415.9230,349.6042,078.8737.58 %33.88 %-12.37 %
เมษายน48,806.2447,282.7435,982.0934,089.8938,240.0037,370.0830.15 %19.12 %-3.86 %
พฤษภาคม48,171.7849,398.6638,369.5835,436.4837,843.9944,142.7126.44 %23.39 %-15.05 %
มิถุนายน44,255.5048,230.2436,811.7440,588.4041,437.8840,579.928.29 %14.08 %-10.24 %
กรกฎาคม43,539.9148,299.5736,588.7137,190.1239,594.7239,518.7214.58 %18.02 %-8.01 %
สิงหาคม41,647.9143,515.4235,999.7836,772.5342,280.7742,155.7211.71 %2.84 %-17.10 %
รวม 6 เดือน247,020.39243,758.73228,042.92190,813.71217,537.09206,835.5722.75 %10.76 %9.30 %
รวม 12 เดือน517,365.21526,383.62449,242.57402,307.05447,284.05452,681.5922.24 %15.03 %-0.77 %