เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ เรือนจำกลางพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน81,727.70106,833.90110,721.6899,990.00107,810.00129,220.00-22.35 %-0.91 %-16.71 %
ตุลาคม82,355.24112,175.67107,383.1099,990.00113,269.00123,227.00-21.41 %-0.97 %-14.75 %
พฤศจิกายน82,013.00105,203.88107,060.84101,293.00110,819.00124,333.00-23.51 %-5.34 %-16.13 %
ธันวาคม81,980.8594,191.0396,157.45102,452.00103,874.00124,742.00-24.97 %-10.28 %-29.73 %
มกราคม85,532.05103,736.4988,124.0794,248.00106,256.00109,046.00-10.19 %-2.43 %-23.74 %
กุมภาพันธ์7,631,216.00105,413.2294,789.7289,916.00103,706.00104,030.0098.82 %1.62 %-9.75 %
มีนาคม112,105.49116,574.28113,084.13110,828.00122,708.01135,819.001.14 %-5.26 %-20.10 %
เมษายน123,219.89119,086.75113,550.12115,358.00122,978.01139,613.026.38 %-3.27 %-22.95 %
พฤษภาคม118,198.35119,708.13118,682.57120,152.00130,572.01147,753.00-1.65 %-9.08 %-24.49 %
มิถุนายน110,055.90114,150.64112,525.70120,152.00130,696.00155,296.00-9.17 %-14.49 %-38.01 %
กรกฎาคม107,067.99113,283.45109,459.67113,053.00136,951.98155,296.00-5.59 %-20.89 %-41.88 %
สิงหาคม102,667.94108,635.38109,705.78111,001.00129,375.01175,477.00-8.12 %-19.09 %-59.95 %
รวม 6 เดือน8,044,824.84627,554.19604,236.86587,889.00645,734.00714,598.0092.69 %-2.90 %-18.26 %
รวม 12 เดือน8,718,140.401,318,992.821,281,244.831,278,433.001,419,015.021,623,852.0285.34 %-7.58 %-26.74 %