เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ รจจ.พิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน70,611.9874,192.8971,642.9066,246.0061,336.1972,462.466.18 %17.33 %-1.14 %
ตุลาคม77,620.4976,319.1565,304.3769,607.0064,197.2266,123.7510.32 %15.88 %-1.25 %
พฤศจิกายน75,586.0256,990.2067,886.9966,021.0061,326.9861,131.1812.65 %-7.61 %9.95 %
ธันวาคม72,533.6864,750.5562,244.5264,831.0057,542.9759,876.0610.62 %11.13 %3.81 %
มกราคม71,831.9369,992.2956,376.8059,626.0066,802.0053,588.2316.99 %4.56 %4.95 %
กุมภาพันธ์76,140.1671,177.2460,412.3456,904.0063,137.0052,693.4925.26 %11.30 %12.78 %
มีนาคม81,193.8580,719.6076,026.5973,879.0076,548.5968,726.739.01 %5.17 %9.60 %
เมษายน90,470.2981,149.8373,022.5365,173.0071,581.4666,820.8227.96 %11.79 %8.49 %
พฤษภาคม86,820.6083,606.1476,884.0071,955.0069,609.6872,789.3117.12 %16.74 %5.33 %
มิถุนายน80,824.7877,810.8873,682.2365,506.4467,542.2869,421.2218.95 %13.20 %5.78 %
กรกฎาคม76,781.6178,453.5168,877.8764,378.2671,486.3868,539.7616.15 %8.88 %0.49 %
สิงหาคม74,231.7375,319.7966,268.4862,424.2269,526.8969,378.2115.91 %7.69 %-4.69 %
รวม 6 เดือน444,324.26413,422.32383,867.92383,235.00374,342.36365,875.1713.75 %9.45 %4.69 %
รวม 12 เดือน934,647.12890,482.07818,629.62786,550.92800,637.65781,551.2215.85 %10.09 %4.53 %