เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน27,542.4526,587.7225,582.8225,777.7720,753.3120,753.316.41 %21.94 %18.88 %
ตุลาคม28,695.0827,299.6024,028.2422,855.1919,366.9524,044.1520.35 %29.06 %-0.07 %
พฤศจิกายน27,820.4025,292.4324,581.7223,826.8623,333.2523,102.5114.35 %7.75 %6.02 %
ธันวาคม26,864.5922,407.9522,051.5320,858.3817,739.9518,943.3122.36 %20.83 %14.10 %
มกราคม26,007.8324,911.9320,452.4118,391.3222,518.0518,214.0529.29 %9.61 %10.94 %
กุมภาพันธ์27,819.5125,626.7221,073.6419,258.2119,743.4816,607.8730.77 %22.96 %21.19 %
มีนาคม29,344.1427,912.3223,398.9322,459.3926,798.8322,459.3923.46 %3.99 %4.02 %
เมษายน32,660.2328,586.8322,808.1422,979.8624,612.9424,383.4729.64 %13.90 %-6.91 %
พฤษภาคม30,198.2428,547.6524,200.2327,375.1126,287.5428,565.189.35 %7.92 %-18.04 %
มิถุนายน27,974.6027,874.0023,386.4023,939.7223,664.2226,218.9614.42 %15.10 %-12.11 %
กรกฎาคม26,686.6627,694.4722,738.9522,550.4530,979.1328,447.9415.50 %-11.86 %-25.11 %
สิงหาคม25,657.8226,987.5520,879.4022,794.1624,409.5025,629.3811.16 %9.55 %-22.75 %
รวม 6 เดือน164,749.86152,126.35137,770.36130,967.73123,454.99121,665.2020.51 %18.85 %11.69 %
รวม 12 เดือน337,271.55319,729.17275,182.41273,066.42280,207.15277,369.5319.04 %12.36 %-0.79 %