เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,276.833,399.462,948.36949.001,095.001,204.0071.04 %67.79 %59.16 %
ตุลาคม3,363.563,470.572,764.841,292.001,331.001,047.0061.59 %61.65 %62.13 %
พฤศจิกายน3,130.513,255.412,688.83983.00993.00839.0068.60 %69.50 %68.80 %
ธันวาคม2,782.422,623.802,561.24845.00814.00798.0069.63 %68.98 %68.84 %
มกราคม3,127.523,275.332,509.56796.00744.00642.0074.55 %77.28 %74.42 %
กุมภาพันธ์2,972.493,018.782,634.11742.00796.00686.0075.04 %73.63 %73.96 %
มีนาคม3,395.983,680.053,483.991,145.001,306.001,175.0066.28 %64.51 %66.27 %
เมษายน3,290.903,655.512,822.811,236.001,451.001,111.0062.44 %60.31 %60.64 %
พฤษภาคม3,490.063,336.913,167.881,250.001,922.001,558.0064.18 %42.40 %50.82 %
มิถุนายน3,310.883,540.313,442.211,153.001,728.001,370.0065.18 %51.19 %60.20 %
กรกฎาคม3,222.263,231.973,236.461,097.001,082.001,659.0065.96 %66.52 %48.74 %
สิงหาคม3,090.153,315.863,373.19992.001,221.001,473.0067.90 %63.18 %56.33 %
รวม 6 เดือน18,653.3319,043.3516,106.945,607.005,773.005,216.0069.94 %69.68 %67.62 %
รวม 12 เดือน38,453.5639,803.9635,633.4812,480.0014,483.0013,562.0067.55 %63.61 %61.94 %