เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,962.782,965.803,071.62931.001,200.001,200.2068.58 %59.54 %60.93 %
ตุลาคม3,139.083,129.252,532.461,307.001,630.001,369.0058.36 %47.91 %45.94 %
พฤศจิกายน2,595.642,762.952,683.821,148.001,158.00548.0055.77 %58.09 %79.58 %
ธันวาคม2,992.282,607.622,261.38950.00731.00676.0068.25 %71.97 %70.11 %
มกราคม2,796.632,805.072,101.03873.001,630.00607.0068.78 %41.89 %71.11 %
กุมภาพันธ์3,053.222,772.552,298.71861.001,158.00518.0071.80 %58.23 %77.47 %
มีนาคม3,353.443,388.222,924.651,311.001,523.00873.0060.91 %55.05 %70.15 %
เมษายน3,643.872,891.272,743.691,467.001,455.36883.0059.74 %49.66 %67.82 %
พฤษภาคม3,432.993,170.712,818.051,451.001,468.77850.0057.73 %53.68 %69.84 %
มิถุนายน3,226.943,011.172,706.811,563.001,450.00850.0051.56 %51.85 %68.60 %
กรกฎาคม3,502.392,941.382,660.461,307.001,400.00820.0062.68 %52.40 %69.18 %
สิงหาคม3,061.943,086.122,688.271,250.001,340.00857.3259.18 %56.58 %68.11 %
รวม 6 เดือน17,539.6317,043.2414,949.026,070.007,507.004,918.2065.39 %55.95 %67.10 %
รวม 12 เดือน37,761.2035,532.1131,490.9514,419.0016,144.1310,051.5261.82 %54.56 %68.08 %