เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,791.262,469.992,820.341,103.601,500.001,837.4060.46 %39.27 %34.85 %
ตุลาคม2,942.963,010.382,643.731,285.511,499.611,473.2056.32 %50.19 %44.28 %
พฤศจิกายน2,996.492,797.222,774.051,341.501,585.201,443.6055.23 %43.33 %47.96 %
ธันวาคม2,531.922,440.032,584.081,271.201,092.90852.1049.79 %55.21 %67.03 %
มกราคม2,881.543,079.172,495.65931.701,480.40851.0067.67 %51.92 %65.90 %
กุมภาพันธ์2,692.532,783.942,580.601,137.611,652.001,128.7057.75 %40.66 %56.26 %
มีนาคม2,977.463,316.183,394.911,531.912,173.101,659.2148.55 %34.47 %51.13 %
เมษายน2,799.173,197.412,602.461,132.802,061.791,366.9059.53 %35.52 %47.48 %
พฤษภาคม2,976.912,998.422,655.501,540.702,369.701,501.2048.24 %20.97 %43.47 %
มิถุนายน2,764.183,043.782,956.201,210.701,783.801,461.9056.20 %41.40 %50.55 %
กรกฎาคม2,936.032,929.832,887.781,490.601,703.001,600.1149.23 %41.87 %44.59 %
สิงหาคม2,944.432,879.663,042.351,711.701,818.301,785.7941.87 %36.86 %41.30 %
รวม 6 เดือน16,836.7016,580.7315,898.457,071.128,810.117,586.0058.00 %46.87 %52.28 %
รวม 12 เดือน34,234.8834,946.0133,437.6515,689.5320,719.8016,961.1154.17 %40.71 %49.28 %