เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,108.493,187.183,340.321,017.001,115.001,211.0067.28 %65.02 %63.75 %
ตุลาคม3,261.633,195.843,056.191,099.001,118.00958.0066.31 %65.02 %68.65 %
พฤศจิกายน3,332.853,148.492,964.51964.00976.00971.0071.08 %69.00 %67.25 %
ธันวาคม2,865.392,785.142,950.341,082.00906.00766.0062.24 %67.47 %74.04 %
มกราคม3,221.232,966.992,934.681,066.001,023.00639.0066.91 %65.52 %78.23 %
กุมภาพันธ์3,001.292,998.012,854.39940.00949.00860.0068.68 %68.35 %69.87 %
มีนาคม3,389.053,537.413,542.531,132.001,207.001,127.0066.60 %65.88 %68.19 %
เมษายน3,208.633,169.642,851.601,067.001,326.00914.0066.75 %58.17 %67.95 %
พฤษภาคม3,285.603,155.252,992.341,447.001,553.001,001.0055.96 %50.78 %66.55 %
มิถุนายน3,133.563,311.423,350.571,148.001,331.001,135.0063.36 %59.81 %66.13 %
กรกฎาคม3,354.733,067.433,140.871,204.001,224.001,211.0064.11 %60.10 %61.44 %
สิงหาคม3,243.183,194.273,202.051,182.001,035.001,035.0063.55 %67.60 %67.68 %
รวม 6 เดือน18,790.8818,281.6518,100.436,168.006,087.005,405.0067.18 %66.70 %70.14 %
รวม 12 เดือน38,405.6337,717.0737,180.3913,348.0013,763.0011,828.0065.24 %63.51 %68.19 %