เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,283.982,556.022,470.541,730.001,339.001,468.0047.32 %47.61 %40.58 %
ตุลาคม2,605.482,659.302,443.641,458.001,216.001,347.0044.04 %54.27 %44.88 %
พฤศจิกายน2,593.352,477.172,281.001,012.001,210.001,104.0060.98 %51.15 %51.60 %
ธันวาคม2,035.561,903.442,162.79864.00660.00570.0057.55 %65.33 %73.65 %
มกราคม2,355.972,436.481,988.65791.00642.00730.0066.43 %73.65 %63.29 %
กุมภาพันธ์2,190.192,156.531,975.10830.00858.00611.0062.10 %60.21 %69.06 %
มีนาคม2,596.872,776.032,767.231,332.001,317.001,257.0048.71 %52.56 %54.58 %
เมษายน2,539.162,396.582,098.671,466.001,732.001,257.0042.26 %27.73 %40.10 %
พฤษภาคม2,707.242,305.322,378.621,662.001,987.001,427.0038.61 %13.81 %40.01 %
มิถุนายน2,380.672,666.822,604.621,589.001,980.001,778.0033.25 %25.75 %31.74 %
กรกฎาคม2,455.912,412.862,405.791,346.001,868.001,425.0045.19 %22.58 %40.77 %
สิงหาคม2,339.462,372.692,553.481,049.001,392.001,494.0055.16 %41.33 %41.49 %
รวม 6 เดือน15,064.5314,188.9413,321.726,685.005,925.005,830.0055.62 %58.24 %56.24 %
รวม 12 เดือน30,083.8429,119.2428,130.1315,129.0016,201.0014,468.0049.71 %44.36 %48.57 %