เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน41,757.3846,525.7641,903.4912,039.0011,958.0113,088.0071.17 %74.30 %68.77 %
ตุลาคม41,763.9547,099.2340,825.1213,450.0013,876.0011,611.0067.80 %70.54 %71.56 %
พฤศจิกายน39,871.2942,950.9439,737.5911,701.0010,675.0010,311.0070.65 %75.15 %74.05 %
ธันวาคม39,165.1139,544.8036,830.3910,563.006,990.018,508.0073.03 %82.32 %76.90 %
มกราคม38,423.2842,128.1735,207.059,859.009,270.007,027.0074.34 %78.00 %80.04 %
กุมภาพันธ์38,139.8440,791.9135,943.799,325.008,433.018,148.0075.55 %79.33 %77.33 %
มีนาคม44,230.2648,849.4644,120.6012,691.0013,348.0014,541.0071.31 %72.68 %67.04 %
เมษายน47,728.5949,713.3042,199.6116,461.0115,154.0113,600.0065.51 %69.52 %67.77 %
พฤษภาคม48,244.0351,575.8246,437.7016,266.0015,255.0015,964.0066.28 %70.42 %65.62 %
มิถุนายน43,502.2447,963.1143,059.7713,043.0113,685.0014,158.0070.02 %71.47 %67.12 %
กรกฎาคม43,774.5148,682.0342,596.7712,810.0013,237.0012,742.0070.74 %72.81 %70.09 %
สิงหาคม41,692.0345,632.2043,191.6311,377.0012,225.0015,113.0272.71 %73.21 %65.01 %
รวม 6 เดือน239,120.85259,040.82230,447.4366,937.0061,202.0358,693.0072.01 %76.37 %74.53 %
รวม 12 เดือน508,292.51551,456.74492,053.51149,585.02144,106.04144,811.0270.57 %73.87 %70.57 %