เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน56,750.5856,586.2459,002.9819,309.0010,235.0018,020.0065.98 %81.91 %69.46 %
ตุลาคม58,124.3258,768.3956,251.449,632.0012,267.0015,769.0083.43 %79.13 %71.97 %
พฤศจิกายน55,277.8454,161.6255,898.838,705.009,226.0013,964.0184.25 %82.97 %75.02 %
ธันวาคม54,190.8249,255.2052,100.076,975.008,691.0010,668.0087.13 %82.36 %79.52 %
มกราคม52,867.2953,692.7549,386.596,479.006,854.002,584.0087.74 %87.23 %94.77 %
กุมภาพันธ์52,876.3653,639.6151,496.497,661.004,566.0011,558.0085.51 %91.49 %77.56 %
มีนาคม59,358.7461,004.6462,101.9712,225.002,475.0021,159.0079.40 %95.94 %65.93 %
เมษายน63,937.9661,554.6459,379.9415,646.003,586.0015,291.9975.53 %94.17 %74.25 %
พฤษภาคม63,934.0763,417.1764,109.9515,282.003,047.0018,894.9976.10 %95.20 %70.53 %
มิถุนายน59,609.7059,709.5060,582.8512,624.0020,628.0017,780.0078.82 %65.45 %70.65 %
กรกฎาคม59,005.9660,341.1659,923.3512,817.0018,846.0018,312.0078.28 %68.77 %69.44 %
สิงหาคม56,555.8657,728.4360,332.0312,599.0014,991.0018,401.0077.72 %74.03 %69.50 %
รวม 6 เดือน330,087.21326,103.81324,136.4058,761.0051,839.0072,563.0182.20 %84.10 %77.61 %
รวม 12 เดือน692,489.49689,859.35690,566.49139,954.00115,412.00182,401.9979.79 %83.27 %73.59 %