เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,678.934,009.824,066.102,000.003,958.004,628.0045.64 %1.29 %-13.82 %
ตุลาคม3,681.704,098.383,604.362,500.004,006.003,456.0032.10 %2.25 %4.12 %
พฤศจิกายน3,822.453,849.423,937.012,569.003,882.003,069.0032.79 %-0.85 %22.05 %
ธันวาคม3,109.863,179.403,677.152,614.002,651.002,595.0015.94 %16.62 %29.43 %
มกราคม3,619.283,882.683,484.582,245.003,239.003,445.0037.97 %16.58 %1.14 %
กุมภาพันธ์3,834.453,690.353,618.502,526.003,362.003,000.0034.12 %8.90 %17.09 %
มีนาคม4,529.594,424.916,859.823,000.004,585.003,488.0033.77 %-3.62 %49.15 %
เมษายน4,437.424,539.056,106.443,862.007,689.003,066.0012.97 %-69.40 %49.79 %
พฤษภาคม4,437.133,975.276,598.013,946.005,075.003,799.0011.07 %-27.66 %42.42 %
มิถุนายน4,354.114,424.836,698.114,500.004,726.003,605.00-3.35 %-6.81 %46.18 %
กรกฎาคม4,324.614,276.906,279.944,000.002,421.003,607.007.51 %43.39 %42.56 %
สิงหาคม4,332.544,113.386,556.133,639.002,000.003,361.0016.01 %51.38 %48.74 %
รวม 6 เดือน21,746.6722,710.0522,387.7014,454.0021,098.0020,193.0033.53 %7.10 %9.80 %
รวม 12 เดือน48,162.0748,464.3961,486.1537,401.0047,594.0041,119.0022.34 %1.80 %33.12 %