เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,464.803,566.963,864.352,460.002,543.004,374.0029.00 %28.71 %-13.19 %
ตุลาคม3,712.613,630.403,283.483,024.002,397.002,600.0018.55 %33.97 %20.82 %
พฤศจิกายน3,672.933,421.703,394.112,899.001,966.001,701.0021.07 %42.54 %49.88 %
ธันวาคม3,229.592,881.292,805.902,117.001,116.001,571.0034.45 %61.27 %44.01 %
มกราคม3,345.433,200.602,688.021,351.001,324.001,327.0059.62 %58.63 %50.63 %
กุมภาพันธ์3,591.373,174.693,096.141,521.001,228.00917.0057.65 %61.32 %70.38 %
มีนาคม4,043.873,795.934,378.712,694.001,444.002,185.0033.38 %61.96 %50.10 %
เมษายน4,190.343,406.923,762.233,369.002,807.003,066.0019.60 %17.61 %18.51 %
พฤษภาคม4,300.113,485.633,980.173,444.003,438.003,216.0019.91 %1.37 %19.20 %
มิถุนายน4,121.603,899.764,163.793,559.003,055.002,958.0013.65 %21.66 %28.96 %
กรกฎาคม4,013.823,841.593,981.393,464.002,910.003,670.0013.70 %24.25 %7.82 %
สิงหาคม3,967.363,715.094,136.692,763.002,850.003,214.0030.36 %23.29 %22.31 %
รวม 6 เดือน21,016.7319,875.6419,132.0013,372.0010,574.0012,490.0036.37 %46.80 %34.72 %
รวม 12 เดือน45,653.8342,020.5643,534.9832,665.0027,078.0030,799.0028.45 %35.56 %29.25 %