เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,541.493,546.623,635.601.002,762.804,086.0099.97 %22.10 %-12.39 %
ตุลาคม3,479.683,673.743,406.792,383.702,550.103,152.1031.50 %30.59 %7.48 %
พฤศจิกายน3,579.163,546.623,495.772,316.902,479.302,058.7035.27 %30.09 %41.11 %
ธันวาคม3,221.663,355.943,330.512,205.201,599.602,629.2031.55 %52.34 %21.06 %
มกราคม3,441.503,622.893,216.111,817.501,929.601,879.2047.19 %46.74 %41.57 %
กุมภาพันธ์3,455.323,673.743,546.621,909.302,070.102,125.1044.74 %43.65 %40.08 %
มีนาคม3,722.173,902.553,851.702,979.202,580.502,989.4019.96 %33.88 %22.39 %
เมษายน3,592.613,902.553,737.302,648.903,210.502,971.3026.27 %17.73 %20.50 %
พฤษภาคม3,722.173,953.403,813.573,602.813,228.533,208.203.21 %18.34 %15.87 %
มิถุนายน3,398.113,711.873,750.012,651.302,867.603,549.1021.98 %22.75 %5.36 %
กรกฎาคม3,528.183,711.873,661.022,628.512,341.193,566.2025.50 %36.93 %2.59 %
สิงหาคม3,255.703,648.313,711.872,956.203,086.903,195.009.20 %15.39 %13.92 %
รวม 6 เดือน20,718.8121,419.5520,631.4010,633.6013,391.5015,930.3048.68 %37.48 %22.79 %
รวม 12 เดือน41,937.7544,250.1043,156.8728,100.5230,706.7235,409.5032.99 %30.61 %17.95 %