เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,950.493,682.113,887.374,688.004,078.004,461.00-18.67 %-10.75 %-14.76 %
ตุลาคม4,025.943,695.723,594.843,811.003,925.004,327.005.34 %-6.20 %-20.37 %
พฤศจิกายน4,246.743,640.913,504.494,147.003,982.004,270.002.35 %-9.37 %-21.84 %
ธันวาคม3,802.893,267.833,472.073,804.004,117.004,035.00-0.03 %-25.99 %-16.21 %
มกราคม4,185.253,771.643,458.233,831.004,126.003,827.008.46 %-9.40 %-10.66 %
กุมภาพันธ์3,997.073,498.853,398.924,266.004,391.004,500.00-6.73 %-25.50 %-32.40 %
มีนาคม4,424.394,054.404,251.465,228.004,921.003,493.00-18.16 %-21.37 %17.84 %
เมษายน4,309.444,038.323,558.253,896.006,016.005,018.009.59 %-48.97 %-41.02 %
พฤษภาคม4,442.113,695.713,704.875,018.005,174.004,841.00-12.96 %-40.00 %-30.67 %
มิถุนายน4,173.263,805.004,075.034,547.004,859.005,966.00-8.96 %-27.70 %-46.40 %
กรกฎาคม4,174.503,561.763,894.074,309.004,907.004,141.00-3.22 %-37.77 %-6.34 %
สิงหาคม4,249.883,695.523,838.994,475.0042,691.004,332.00-5.30 %-1,055.21 %-12.84 %
รวม 6 เดือน24,208.3821,557.0621,315.9224,547.0024,619.0025,420.00-1.40 %-14.20 %-19.25 %
รวม 12 เดือน49,981.9644,407.7744,638.5952,020.0093,187.0053,211.00-4.08 %-109.84 %-19.20 %