เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,865.653,935.524,223.322,997.003,467.003,732.0022.47 %11.90 %11.63 %
ตุลาคม3,735.774,018.903,802.012,827.002,905.002,529.0024.33 %27.72 %33.48 %
พฤศจิกายน3,899.523,745.303,680.072,267.003,243.002,237.0041.86 %13.41 %39.21 %
ธันวาคม3,330.712,989.053,430.742,155.001,845.001,533.0035.30 %38.27 %55.32 %
มกราคม3,542.043,694.363,277.061,751.001,645.001,069.0050.57 %55.47 %67.38 %
กุมภาพันธ์3,568.693,501.613,388.491,734.002,247.002,508.0051.41 %35.83 %25.98 %
มีนาคม3,973.914,277.804,405.912,341.003,524.003,800.0041.09 %17.62 %13.75 %
เมษายน4,001.444,440.343,674.932,892.004,235.003,005.0027.73 %4.62 %18.23 %
พฤษภาคม4,211.264,168.744,074.833,997.004,692.004,773.005.09 %-12.55 %-17.13 %
มิถุนายน3,771.644,435.874,215.523,159.004,912.004,495.0016.24 %-10.73 %-6.63 %
กรกฎาคม3,824.404,051.134,011.062,992.004,329.004,279.0021.77 %-6.86 %-6.68 %
สิงหาคม3,842.833,909.054,178.962,260.003,839.003,987.0041.19 %1.79 %4.59 %
รวม 6 เดือน21,942.3821,884.7421,801.6913,731.0015,352.0013,608.0037.42 %29.85 %37.58 %
รวม 12 เดือน45,567.8647,167.6746,362.9031,372.0040,883.0037,947.0031.15 %13.32 %18.15 %