เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน24,494.2824,753.9418,000.0030,000.00-21.19 %
ตุลาคม24,840.4923,196.0021,124.0025,183.4526,158.6914.96 %-12.77 %
พฤศจิกายน24,753.9423,801.8619,790.0022,394.0925,510.8020.05 %-7.18 %
ธันวาคม24,580.8322,676.6818,359.0020,793.9925,204.6025.31 %-11.15 %
มกราคม23,801.8621,897.7117,282.0023,298.5821,497.0027.39 %1.83 %
กุมภาพันธ์26,138.7724,148.0718,036.0023,243.7322,821.4031.00 %5.49 %
มีนาคม26,571.5326,225.3222,503.0027,955.3129,942.0015.31 %-14.17 %
เมษายน27,177.4025,446.3520,908.0032,933.3329,447.2023.07 %-15.72 %
พฤษภาคม26,571.5325,965.6721,195.0032,741.0229,423.8020.23 %-13.32 %
มิถุนายน25,706.0125,532.9119,284.0027,301.2029,290.0024.98 %-14.71 %
กรกฎาคม25,186.7024,927.0418,929.0029,145.8429,658.0024.85 %-18.98 %
สิงหาคม24,840.4925,273.2518,488.0032,016.5328,683.8025.57 %-13.49 %
รวม 6 เดือน148,610.17140,474.26132,913.84151,192.49-7.63 %
รวม 12 เดือน304,663.82293,844.80315,007.07327,637.29-11.50 %