เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ด่านศุลกากรบ้านดอน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน11,222.0210,878.5611,041.536,530.005,157.007,179.0041.81 %52.59 %34.98 %
ตุลาคม11,139.8010,919.6010,840.096,345.005,157.005,993.0043.04 %52.77 %44.71 %
พฤศจิกายน10,973.8610,755.1510,879.815,994.005,890.007,418.0045.38 %45.24 %31.82 %
ธันวาคม10,890.7410,552.3210,469.096,349.004,762.005,624.0041.70 %54.87 %46.28 %
มกราคม10,808.2110,883.9510,427.066,602.006,675.005,414.0038.92 %38.67 %48.08 %
กุมภาพันธ์11,138.3011,003.7110,878.047,001.005,609.007,001.0037.14 %49.03 %35.64 %
มีนาคม11,765.8211,695.9411,500.886,388.005,496.006,768.0045.71 %53.01 %41.15 %
เมษายน12,388.7911,980.9011,377.826,931.007,173.006,689.0044.05 %40.13 %41.21 %
พฤษภาคม11,808.0311,995.2211,595.807,414.006,653.008,148.0037.21 %44.54 %29.73 %
มิถุนายน11,683.5411,290.0611,719.237,225.007,138.007,797.0038.16 %36.78 %33.47 %
กรกฎาคม11,682.9811,208.2411,511.576,086.005,224.008,072.0047.91 %53.39 %29.88 %
สิงหาคม11,309.2211,290.0611,346.436,827.006,018.006,461.0039.63 %46.70 %43.06 %
รวม 6 เดือน66,172.9364,993.2964,535.6238,821.0033,250.0038,629.0041.33 %48.84 %40.14 %
รวม 12 เดือน136,811.31134,453.71133,587.3579,692.0070,952.0082,564.0041.75 %47.23 %38.19 %