เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ด่านศุลกากรเกาะสมุย
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน8,479.477,957.828,119.232,700.003,139.162,500.0068.16 %60.55 %69.21 %
ตุลาคม8,411.637,983.467,939.462,475.002,550.002,302.0070.58 %68.06 %71.01 %
พฤศจิกายน7,841.657,871.347,969.422,520.002,680.002,325.0067.86 %65.95 %70.83 %
ธันวาคม7,689.487,725.147,669.822,567.002,674.002,125.0066.62 %65.39 %72.29 %
มกราคม7,550.917,928.027,639.862,401.002,577.002,309.0068.20 %67.50 %69.78 %
กุมภาพันธ์7,789.958,023.417,969.423,590.632,473.001,765.0053.91 %69.18 %77.85 %
มีนาคม8,188.528,517.758,358.914,194.613,196.002,628.0048.77 %62.48 %68.56 %
เมษายน8,778.198,781.618,269.034,005.002,611.002,524.0054.38 %70.27 %69.48 %
พฤษภาคม8,364.728,791.378,358.914,118.002,631.002,785.0050.77 %70.07 %66.68 %
มิถุนายน8,271.368,272.098,448.793,857.722,602.002,628.0053.36 %68.54 %68.89 %
กรกฎาคม8,270.748,212.158,298.993,904.852,466.002,570.0052.79 %69.97 %69.03 %
สิงหาคม8,051.818,269.038,179.154,086.462,500.002,645.0049.25 %69.77 %67.66 %
รวม 6 เดือน47,763.0947,489.1947,307.2116,253.6316,093.1613,326.0065.97 %66.11 %71.83 %
รวม 12 เดือน97,688.4398,333.1997,220.9940,420.2732,099.1629,106.0058.62 %67.36 %70.06 %