เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ด่านศุลกากรมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน29,643.7733,577.2221,964.1444,250.8138,866.6242,564.05-49.28 %-15.75 %-93.79 %
ตุลาคม29,119.6134,571.2219,505.0143,970.5541,752.7837,869.71-51.00 %-20.77 %-94.15 %
พฤศจิกายน27,036.2430,378.7019,337.5640,520.5938,623.8735,961.17-49.88 %-27.14 %-85.97 %
ธันวาคม26,118.8728,646.4217,829.7836,814.7332,364.6232,676.22-40.95 %-12.98 %-83.27 %
มกราคม26,397.5030,949.2516,585.6232,539.5734,925.5228,497.90-23.27 %-12.85 %-71.82 %
กุมภาพันธ์31,447.0529,903.5918,650.3533,790.8234,925.5230,045.23-7.45 %-16.79 %-61.10 %
มีนาคม35,486.0130,653.7922,810.3747,780.9039,805.3544,851.79-34.65 %-29.85 %-96.63 %
เมษายน34,044.6923,177.8422,855.7846,778.1239,901.5047,601.60-37.40 %-72.15 %-108.27 %
พฤษภาคม34,940.8124,832.6323,809.1247,043.7348,573.9751,214.51-34.64 %-95.61 %-115.10 %
มิถุนายน34,835.3423,282.5721,342.5846,922.2644,450.3750,169.01-34.70 %-90.92 %-135.07 %
กรกฎาคม34,950.0122,546.8621,440.6747,354.6146,446.0249,839.77-35.49 %-106.00 %-132.45 %
สิงหาคม33,046.1221,215.9024,370.5543,675.3543,412.2846,235.23-32.16 %-104.62 %-89.72 %
รวม 6 เดือน169,763.04188,026.40113,872.46231,887.07221,458.93207,614.29-36.59 %-17.78 %-82.32 %
รวม 12 เดือน377,066.02333,735.99250,501.53511,442.04484,048.43497,526.20-35.64 %-45.04 %-98.61 %