เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,659.163,608.063,698.582,240.002,105.002,403.0038.78 %41.66 %35.03 %
ตุลาคม3,711.523,737.063,465.512,240.002,558.842,401.0039.65 %31.53 %30.72 %
พฤศจิกายน3,697.633,607.383,555.721,852.002,621.001,788.0049.91 %27.34 %49.71 %
ธันวาคม3,673.043,413.903,388.331,906.001,766.001,880.0048.11 %48.27 %44.52 %
มกราคม3,556.943,685.783,271.261,781.002,073.001,496.0049.93 %43.76 %54.27 %
กุมภาพันธ์3,905.163,736.993,607.692,240.002,137.001,584.0042.64 %42.81 %56.09 %
มีนาคม3,971.183,970.163,917.421,906.002,744.002,364.0052.00 %30.88 %39.65 %
เมษายน4,059.853,970.163,800.732,466.003,377.002,394.0039.26 %14.94 %37.01 %
พฤษภาคม3,970.164,021.893,878.433,636.003,085.002,803.008.42 %23.29 %27.73 %
มิถุนายน3,841.833,776.183,813.533,043.002,898.002,957.0020.79 %23.26 %22.46 %
กรกฎาคม3,762.923,776.183,723.232,466.002,945.002,957.0034.47 %22.01 %20.58 %
สิงหาคม3,712.793,711.523,774.813,043.002,594.001,843.0018.04 %30.11 %51.18 %
รวม 6 เดือน22,203.4521,789.1720,987.0912,259.0013,260.8411,552.0044.79 %39.14 %44.96 %
รวม 12 เดือน45,522.1845,015.2643,895.2428,819.0030,903.8426,870.0036.69 %31.35 %38.79 %