เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,406.363,526.973,639.763,069.002,704.002,557.799.90 %23.33 %29.73 %
ตุลาคม3,542.333,601.353,201.443,037.002,849.002,400.9014.27 %20.89 %25.01 %
พฤศจิกายน3,538.833,378.533,343.873,216.002,405.002,311.019.12 %28.82 %30.89 %
ธันวาคม2,993.842,733.782,965.122,866.001,696.001,771.904.27 %37.96 %40.24 %
มกราคม3,333.843,395.462,811.442,422.002,231.001,794.1027.35 %34.29 %36.19 %
กุมภาพันธ์3,190.613,142.122,982.162,660.002,177.002,038.7416.63 %30.72 %31.64 %
มีนาคม3,627.603,816.083,883.513,158.003,241.003,048.8012.95 %15.07 %21.49 %
เมษายน3,723.033,674.193,097.763,073.002,820.002,556.5017.46 %23.25 %17.47 %
พฤษภาคม3,788.493,598.603,409.544,260.002,931.003,131.00-12.45 %18.55 %8.17 %
มิถุนายน3,529.833,723.573,624.423,684.003,282.002,748.90-4.37 %11.86 %24.16 %
กรกฎาคม3,500.893,465.343,416.142,912.002,785.002,841.7016.82 %19.63 %16.82 %
สิงหาคม3,465.903,426.283,552.502,718.002,852.003,111.3021.58 %16.76 %12.42 %
รวม 6 เดือน20,005.8119,778.2118,943.7917,270.0014,062.0012,874.4413.68 %28.90 %32.04 %
รวม 12 เดือน41,641.5541,482.2739,927.6637,075.0031,973.0030,312.6410.97 %22.92 %24.08 %