เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,876.234,825.493,906.072,897.002,291.003,099.0040.59 %52.52 %20.66 %
ตุลาคม4,827.914,927.673,718.003,427.003,357.002,954.0029.02 %31.87 %20.55 %
พฤศจิกายน4,563.044,590.403,704.282,838.002,473.002,691.0037.80 %46.13 %27.35 %
ธันวาคม4,379.274,135.593,353.062,202.001,911.001,358.0049.72 %53.79 %59.50 %
มกราคม4,295.904,448.563,113.121,998.002,061.002,796.0053.49 %53.67 %10.19 %
กุมภาพันธ์4,257.644,284.302,962.471,975.002,073.001,894.0053.61 %51.61 %36.07 %
มีนาคม5,046.395,110.924,030.512,480.003,055.003,194.0050.86 %40.23 %20.75 %
เมษายน5,518.495,313.083,265.373,170.003,846.002,500.0042.56 %27.61 %23.44 %
พฤษภาคม5,505.375,397.083,808.893,505.003,708.003,894.0036.33 %31.30 %-2.23 %
มิถุนายน5,081.115,128.813,847.582,802.003,847.003,416.0044.85 %24.99 %11.22 %
กรกฎาคม4,946.135,095.383,734.142,381.003,234.003,496.0051.86 %36.53 %6.38 %
สิงหาคม4,710.284,775.813,720.831,740.002,961.003,088.0063.06 %38.00 %17.01 %
รวม 6 เดือน27,199.9927,212.0120,757.0015,337.0014,166.0014,792.0043.61 %47.94 %28.74 %
รวม 12 เดือน58,007.7658,033.0943,164.3231,415.0034,817.0034,380.0045.84 %40.00 %20.35 %