เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,342.773,354.473,500.062,030.002,208.002,680.0039.27 %34.18 %23.43 %
ตุลาคม3,407.073,414.562,914.881,204.002,080.002,574.0064.66 %39.08 %11.69 %
พฤศจิกายน3,330.043,123.613,075.161,072.001,782.001,150.0067.81 %42.95 %62.60 %
ธันวาคม2,911.882,569.712,471.231,507.801,300.001,509.0048.22 %49.41 %38.94 %
มกราคม2,995.313,161.682,458.421,370.701,442.001,221.0054.24 %54.39 %50.33 %
กุมภาพันธ์3,182.063,035.372,723.231,365.301,418.001,268.0057.09 %53.28 %53.44 %
มีนาคม3,607.793,687.453,717.322,288.701,939.001,842.0036.56 %47.42 %50.45 %
เมษายน3,787.443,524.313,135.402,503.002,777.002,080.0033.91 %21.20 %33.66 %
พฤษภาคม3,456.273,492.953,219.932,565.003,524.002,656.0025.79 %-0.89 %17.51 %
มิถุนายน3,385.024,142.743,776.762,407.403,207.002,921.0028.88 %22.59 %22.66 %
กรกฎาคม3,317.093,815.503,711.072,490.603,185.003,111.0024.92 %16.52 %16.17 %
สิงหาคม3,296.943,367.374,910.052,079.502,503.002,145.0036.93 %25.67 %56.31 %
รวม 6 เดือน19,169.1318,659.4017,142.988,549.8010,230.0010,402.0055.40 %45.18 %39.32 %
รวม 12 เดือน40,019.6840,689.7239,613.5122,884.0027,365.0025,157.0042.82 %32.75 %36.49 %