เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,499.033,543.023,539.463,405.003,348.003,195.502.69 %5.50 %9.72 %
ตุลาคม3,460.293,506.003,461.103,191.503,050.503,029.507.77 %12.99 %12.47 %
พฤศจิกายน3,357.003,407.063,474.163,390.503,084.503,271.50-1.00 %9.47 %5.83 %
ธันวาคม3,331.183,383.953,343.553,164.002,934.002,345.505.02 %13.30 %29.85 %
มกราคม3,395.733,440.123,330.493,014.503,042.002,240.0011.23 %11.57 %32.74 %
กุมภาพันธ์3,598.343,464.103,474.163,053.003,012.002,926.0015.16 %13.05 %15.78 %
มีนาคม3,774.863,648.173,615.003,420.002,720.004.23 %25.44 %
เมษายน3,788.443,699.903,378.503,684.002,730.0010.82 %26.21 %
พฤษภาคม3,734.133,740.674,547.003,380.802,717.00-21.77 %27.37 %
มิถุนายน3,853.683,781.773,506.002,976.702,948.009.02 %22.05 %
กรกฎาคม3,770.213,614.073,818.003,199.503,426.00-1.27 %5.20 %
สิงหาคม3,853.683,771.913,431.503,002.002,970.0010.96 %21.26 %
รวม 6 เดือน20,641.5720,744.2520,622.9219,218.5018,471.0017,008.006.89 %10.96 %17.53 %
รวม 12 เดือน43,416.5742,879.4141,514.5038,134.0034,519.004.38 %19.50 %