เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,240.524,240.524,465.664,951.005,233.005,096.00-16.75 %-23.40 %-14.12 %
ตุลาคม4,279.624,279.624,054.734,708.005,289.004,515.00-10.01 %-23.59 %-11.35 %
พฤศจิกายน4,102.684,210.324,301.015,384.004,948.004,151.00-31.23 %-17.52 %3.49 %
ธันวาคม3,706.913,706.913,829.514,354.003,396.003,166.00-17.46 %8.39 %17.33 %
มกราคม3,662.013,909.383,677.344,452.004,575.003,096.00-21.57 %-17.03 %15.81 %
กุมภาพันธ์3,615.194,027.854,029.724,137.003,968.003,369.00-14.43 %1.49 %16.40 %
มีนาคม4,516.074,616.765,986.003,968.005,726.0012.14 %-24.03 %
เมษายน4,607.614,421.944,347.006,061.004,931.00-31.54 %-11.51 %
พฤษภาคม4,424.534,695.126,453.007,801.005,642.00-76.31 %-20.17 %
มิถุนายน4,455.044,440.685,847.005,975.005,233.00-34.12 %-17.84 %
กรกฎาคม4,424.534,038.815,277.005,429.005,399.00-22.70 %-33.68 %
สิงหาคม4,317.734,180.645,143.005,385.005,289.00-24.72 %-26.51 %
รวม 6 เดือน23,606.9324,374.6024,357.9727,986.0027,409.0023,393.00-18.55 %-12.45 %3.96 %
รวม 12 เดือน51,120.1150,751.9261,039.0062,028.0055,613.00-21.34 %-9.58 %