เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,871.265,290.435,239.494,279.003,300.003,615.0027.12 %37.62 %31.00 %
ตุลาคม5,515.225,111.514,399.614,356.003,284.004,013.0021.02 %35.75 %8.79 %
พฤศจิกายน5,297.785,176.954,355.653,306.002,572.002,338.0037.60 %50.32 %46.32 %
ธันวาคม4,698.644,713.643,983.102,277.001,844.001,930.0051.54 %60.88 %51.55 %
มกราคม4,886.064,953.033,751.292,659.002,174.002,144.0045.58 %56.11 %42.85 %
กุมภาพันธ์5,317.025,071.824,390.542,298.002,145.001,336.0056.78 %57.71 %69.57 %
มีนาคม5,782.785,707.165,294.713,628.002,792.002,817.0037.26 %51.08 %46.80 %
เมษายน6,225.096,124.284,577.614,159.004,567.002,810.0033.19 %25.43 %38.61 %
พฤษภาคม5,869.846,715.245,530.573,976.006,024.004,422.0032.26 %10.29 %20.04 %
มิถุนายน5,874.646,377.035,312.263,844.004,367.003,520.0034.57 %31.52 %33.74 %
กรกฎาคม5,634.106,229.885,221.614,013.004,300.004,040.0028.77 %30.98 %22.63 %
สิงหาคม5,484.175,714.945,983.473,442.003,819.003,486.0037.24 %33.18 %41.74 %
รวม 6 เดือน31,585.9830,317.3826,119.6819,175.0015,319.0015,376.0039.29 %49.47 %41.13 %
รวม 12 เดือน66,456.6067,185.9158,039.9142,237.0041,188.0036,471.0036.44 %38.70 %37.16 %