เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน8,464.658,640.8910,368.642,273.001,259.001.0073.15 %85.43 %99.99 %
ตุลาคม8,714.288,683.388,260.051,917.001,125.001,156.0078.00 %87.04 %86.00 %
พฤศจิกายน10,127.308,551.438,608.532,082.001,122.001,195.0079.44 %86.88 %86.12 %
ธันวาคม7,583.117,775.588,284.051,830.001,247.001,189.0075.87 %83.96 %85.65 %
มกราคม8,750.528,914.017,945.521,262.001,310.001,151.0085.58 %85.30 %85.51 %
กุมภาพันธ์8,079.988,389.517,978.051,376.001,310.001,204.0082.97 %84.39 %84.91 %
มีนาคม9,166.879,601.089,680.621,406.001,449.001,195.0084.66 %84.91 %87.66 %
เมษายน8,945.769,829.897,955.301,014.002,078.001,449.0088.67 %78.86 %81.79 %
พฤษภาคม9,209.998,472.848,041.771,304.003,483.001,197.0085.84 %58.89 %85.12 %
มิถุนายน8,770.018,956.698,128.241,231.002,078.001,292.0085.96 %76.80 %84.10 %
กรกฎาคม8,766.898,569.207,984.121,303.001,590.001,311.0085.14 %81.45 %83.58 %
สิงหาคม8,812.988,630.527,868.831,039.001.001,278.0088.21 %99.99 %83.76 %
รวม 6 เดือน51,719.8450,954.8051,444.8410,740.007,373.005,896.0079.23 %85.53 %88.54 %
รวม 12 เดือน105,392.34105,015.02101,103.7218,037.0018,052.0013,618.0082.89 %82.81 %86.53 %