เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน6,883.637,124.197,326.596,232.006,112.004,641.009.47 %14.21 %36.66 %
ตุลาคม6,861.737,135.337,055.546,708.005,178.004,536.002.24 %27.43 %35.71 %
พฤศจิกายน6,786.326,884.597,026.925,181.005,215.004,210.0023.66 %24.25 %40.09 %
ธันวาคม5,984.586,132.746,307.365,174.003,054.002,567.0013.54 %50.20 %59.30 %
มกราคม6,148.726,359.705,975.974,265.003,424.002,445.0030.64 %46.16 %59.09 %
กุมภาพันธ์6,338.946,438.376,837.684,006.003,613.002,608.0036.80 %43.88 %61.86 %
มีนาคม7,352.407,729.108,008.535,844.005,130.004,723.0020.52 %33.63 %41.03 %
เมษายน7,524.577,744.507,179.706,540.005,664.004,335.0013.08 %26.86 %39.62 %
พฤษภาคม7,277.007,558.508,208.738,166.006,147.005,829.00-12.22 %18.67 %28.99 %
มิถุนายน7,376.067,674.267,777.206,653.006,109.005,810.009.80 %20.40 %25.29 %
กรกฎาคม7,305.097,741.327,378.947,077.005,558.005,935.003.12 %28.20 %19.57 %
สิงหาคม7,001.647,691.835,399.004,732.005,030.0022.89 %34.61 %
รวม 6 เดือน39,003.9240,074.9240,530.0631,566.0026,596.0021,007.0019.07 %33.63 %48.17 %
รวม 12 เดือน82,840.6886,774.9971,245.0059,936.0052,669.0014.00 %39.30 %