เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,209.072,834.523,212.63872.001,301.001,417.0072.83 %54.10 %55.89 %
ตุลาคม3,065.223,079.632,697.09895.001,263.001,068.0070.80 %58.99 %60.40 %
พฤศจิกายน3,084.302,894.842,775.08924.001,231.001,121.0070.04 %57.48 %59.60 %
ธันวาคม2,662.112,465.822,530.98735.00864.00929.0072.39 %64.96 %63.29 %
มกราคม2,873.793,101.862,446.20673.001,082.00798.0076.58 %65.12 %67.38 %
กุมภาพันธ์2,903.492,886.102,484.12222.001,067.00897.0092.35 %63.03 %63.89 %
มีนาคม3,092.233,413.073,267.94673.001,364.001,193.0078.24 %60.04 %63.49 %
เมษายน3,271.033,366.962,649.631.001,304.001,043.0099.97 %61.27 %60.64 %
พฤษภาคม3,309.693,043.612,936.851.001,590.001,372.0099.97 %47.76 %53.28 %
มิถุนายน3,008.373,313.583,053.936,761.001,394.001,289.00-124.74 %57.93 %57.79 %
กรกฎาคม3,037.553,181.532,966.531,247.001,455.001,350.0058.95 %54.27 %54.49 %
สิงหาคม3,016.383,038.763,004.841,229.001,417.001,219.0059.26 %53.37 %59.43 %
รวม 6 เดือน17,797.9817,262.7716,146.104,321.006,808.006,230.0075.72 %60.56 %61.41 %
รวม 12 เดือน36,533.2336,620.2834,025.8214,233.0015,332.0013,696.0061.04 %58.13 %59.75 %